วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เทคนิคการแกะสลัก

เทคนิคการแกะสลักที่ดี
1.ต้องเป็นคนมีจิตใจดี
2.สมาธิดี
3.ตั้งใจดี
***ที่สำคัญต้องลงทะเบียนเรียนกับครูหนิงที่ ทบอ.บูรณวิทยา***

ไม่มีความคิดเห็น: